Besluiten met consent

Consent betekent toestemming. Besluiten met consent is een manier van besluiten waarbij mensen steeds gevraagd wordt of ze toestemmen met een besluit. Toestemmen klinkt anders dan instemmen? Dat is precies de bedoeling. Het consentbeginsel houdt in dat een besluit genomen is, wanneer geen van de aanwezigen beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen (en uitvoeren) van het besluit.

Besluiten met consent is dus wat anders dan unaniem besluiten. Consent bereiken is dus wat anders dan ‘consensus’ bereiken. Bij consensus is iedereen vóór, is er eensgezindheid. Maar degene die “consent geeft” hoeft niet “voor” het voorstel hoeft te zijn, alleen maar “niet tegen”. Ben je wel tegen, dan moet je ook argumenten geven zodat de rest kan zien hoe ze daar aan tegemoet komt. Het werkt dus anders dan bij een veto, bij veto is het mogelijk om zonder verdere argumentatie zaken tegen te houden.

Het voordeel van besluiten met consent is dat je de mogelijkheid benut om je voorgestelde besluit steeds verder te verbeteren. Je kunt namelijk reageren op de argumenten van mensen die moeite hebben met het besluit. Iedereen heeft andere kennis en daar kun je zo van profiteren. Je inbreng doet dus altijd recht aan jouw kennis. Ook gevoelens over de te nemen besluiten kunnen betrokken worden.

Het inbrengen van kennis en gevoelens zorgt voor gedragen besluiten. Het lijkt tijd te kosten om te besluiten, maar je voorkomt problemen bij de uitvoering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *