Test je besluitvaardigheid
Introductie
Deze test bekijkt hoe goed je als team of als organisatie besluiten neemt. De test bevat tien stellingen. Bekijk of de stelling volledig, matig of niet past bij je team

De test bevat 10 vragen en duurt ongeveer 2 minuten. Je moet alle vragen beantwoorden.  

1. Wij betrekken alle mensen die kennis en belang hebben bij het besluit

nooit

soms

altijd

 

2. Wij bekijken vooraf wat het doel is van ons besluit, zowel de individuele als organisatorische doelen

nooit

soms

altijd

 

3. Voor we het probleem helder hebben luisteren we naar de gedachten van iedereen wat zijn idee is over het probleem 

nooit

soms

altijd.

 

4.  Voordat we opties formuleren, bekijken we welke informatie we nodig hebben

nooit

soms

altijd

 

5. We stellen ons oordeel uit zo lang we niet genoeg informatie hebben en opties kennen

nooit

soms

altijd


Nog 5 vragen


6. Op basis van de voorlopige probleemstelling en de informatie formuleren we meerdere opties  

nooit

soms

altijd

 

7. Nadat we de opties en informatie in beeld hebben gebracht zoeken we tegenargumenten en tegendenkers op

nooit

soms

altijd

 

8. We formuleren een probleemstelling waar alle deelnemers het over eens zijn, of in elk geval geen bezwaar tegen hebben

nooit

soms

altijd

 

9. We laten wat tijd tussen het in kaart gebrachte probleem met de opties en het besluit zelf om de gedachten er over te laten sudderen

nooit

soms

altijd

 

10. We bekijken na een vooraf afgesproken periode hoe het besluit uitpakt?

nooit

soms

altijd


 


De behaalde score geeft het volgende weer :

Score 0 - 15: niet best
Score
16 - 25: beginner
Score 26 - 50: goede starter
Score
51 - 75: gevorderde

Score
76 - 90: professional
Score 91 - 100: overbezorgde twijfelaar


Bekijk de stellingen en de korte toelichting op het belang ervan