Test je besluitvaardigheid :
Waarom deze vragen van belang zijn

Hieronder de stellingen nader bekeken
 1. Neem de belanghebbenden en hun invalshoeken mee vanaf de start. Ingewikkelde problemen vragen verschillende invalshoeken die meegenomen moeten worden. Bovendien werkt het beter als mensen later betrokken worden bij de uitvoering om hen van tevoren te laten meedenken

 2. Welk doel wil je eigenlijk bereiken is een belangrijker vraag dan je zou denken. Als je niet weet waar je heen wilt, is elke weg om het even. Als je een computer aanschaft, moet je weten wat je doel is. Zo zou je mee kunnen wegen of het uiterlijk belangrijk is, de rekenkracht, de toekomstbestendigheid en de uitwisseling met andere afdelingen.

 3. Een verkenning van het probleem kan aan het licht brengen dat het probleem verschillend geformuleerd kan worden. Het kan lastiger of gemakkelijker zijn  dan we denken.
   
 4. Verzamel de benodigde informatie. Voor we de opties kunnen formuleren is informatie nodig over de stand van zaken, bijvoorbeeld de kosten van verschillende aanpakken of de huidige kosten van het probleem

 5. Stel je oordeel uit. We hebben altijd de neiging te denken in de richting van ons oordeel. Hebben we eenmaal een oordeel, dan zoeken we daar vaak de informatie bij die ons oordeel bevestigt

 6. Formuleer meerdere opties. We laten ons nogal eens in een gemakkelijke ja/nee val zetten: doen we dit ja of nee. Maar misschien zijn er wel onverwachte andere opties, of voor een bepaalde optie blijken de nadelen minder erg dan we in eerste instantie dachten.

 7. Richt een vast moment in het besluitvormingsproces in om tegen te denken en tegenwerpingen te formuleren. We willen het graag met elkaar eens zijn, daarom is het goed om uitdrukkelijk de eigen gedachten ter discussie te stellen. Blijf net zo lang doorpraten en schaven aan je opties tot mensen in elk geval de kans hebben gehad hun bezwaren en tegenwerpingen te uiten. De opties worden er beter van

 8. Werk aan  een probleemstelling waar alle deelnemers het over eens zijn, of in elk geval geen bezwaar tegen hebben omdat we anders misschien nog steeds niet de juiste probleemstelling te pakken hebben. Desnoods kan het probleem nog in stukken geknipt worden of juist gecombineerd

 9. Laat de probleemstelling en de opties even sudderen voor je een besluit neemt. Als we wat tijd inruimen tussen het in kaart gebrachte probleem met de opties en het besluit, kunnen we wat afstand nemen en ons onbewuste er over laten doordenken.

 10. Evalueer je besluit na een vast afgesproken tijd. Na het besluit volgt de uitvoering, daar kunnen onbedachte kansen of problemen uit naar voren komen

Veel succes!.