Extrapolatie bias

Marc is een zeer atletische, aantrekkelijke jonge man, rijdt in een dure sportwagen en heeft een zeer knappe blonde vriendin. Wat lijkt je meer waarschijnlijk?

A) Marc is een voetballer in de Premier League

B) Marc is een verpleger

Psychologisch onderzoek laat zien dat de meeste mensen bij dit soort vragen antwoord A het meest waarschijnlijk vinden. Er zijn echter veel en veel meer mannelijke verplegers dan voetballers in de Premier League. Waarom hebben mensen dan toch de neiging om voor antwoord A te kiezen?

Dit komt doordat verwachtingen dikwijls worden gevormd op basis van hoe representatief het antwoord is voor de beschrijving van Marc.  Ons beeld wordt beïnvloed door onze verwachting.

Met dank aan iex.nl

Had je het anders gevraagd, dan was de statistiek wel opgevallen: Ik zie een vrouw met roze haar op straat. Welk antwoord is waarschijnlijker:

A het is Lady Gaga

B het is een willekeurig meisje dat op wil vallen

Nu bedenk je wel dat het minder waarschijnlijk is dat het Lady Gaga is, want daar is er maar een van, terwijl er veel meisjes zijn die iets met hun haar doen om op te vallen.