Verstarring door analyses

Nog even wat extra informatie afwachten! Eerst kijken of we echt al alles weten? Het zijn vast herkenbare vragen voor je. In organisaties waar fouten meer aandacht krijgen dan successen, is er altijd het gevaar dat er geen besluiten genomen worden. Daarna blijft het in je hoofd zeuren. Want je moet er nog iets mee en het schiet maar niet op. Tot ieders frustratie!

De Engelsen noemen dat “analysis paralysis” en het is misschien wel een groter gevaar voor non-profit organisaties dan verkeerde besluiten nemen.  Natuurlijk is het goed even afstand te nemen en niet meteen intuïtief te besluiten, maar voorkom verlamming.

Het is vooral in publieke organisaties een gevaar. We hebben allemaal onbewust het idee dat zaken die mis gaan doordat we niet besluiten minder erg zijn dan zaken die mis gaan doordat we verkeerd besluiten. Voeg daar aan toe dat er altijd meer uit te zoeken is, dat er veel nieuwsgierige, goed opgeleide mensen werken in de publieke sector  en dat uitstel van het nemen van een besluit minder opvalt en je ziet het dilemma voor publieke organisaties. Hoe hier uit te komen?

  1. Waak voor besluitenvermoeidheid! Niet alles hoef je zo ingewikkeld te besluiten. Start met de simpele zaken die je snel kunt beslissen en neem de tijd voor lastige vragen.
  2. Kies je juiste omgeving: een waar je niet afgeleid wordt. Is je telefoon een lastpak? Zet die dan voor een vaste periode uit. Is rommel op je bureau inspirerend? Laat het dan liggen. Zo niet? Eindig dan altijd je dag met een leeg bureau.
  3. Leg het proces van besluiten vast en stel deadlines.
  4. Bepaal wie bij het besluit betrokken is en vraag hen voor die tijd reactie.
  5. Houd onderscheid tussen noodzakelijke informatie en nieuwsgierigheid. Je nieuwsgierigheid laat je steeds meer informatie opzoeken. Bekijk wat je moet weten en wat je in de toekomst zou willen weten of wat leuk is om te weten. Op het beslismoment gaat het alleen om wat je moet weten.