Je bent zo sterk als je netwerk

Als je voor de publieke zaak werkt, merk je al snel dat je rekening moet houden met heel veel verschillende krachten. De politiek, de managers, maar natuurlijk ook bewoners, klanten, bedrijven: iedereen heeft een beetje invloed, niemand beslist alles. De politiek kan bepaalde doelen vaststellen en aangeven binnen welke kaders je moet werken. Bijvoorbeeld het kappen van bomen!

In een wijk staan veel bomen. Er zijn mensen die daar heel blij mee zijn en er zijn mensen die daar last van ondervinden. De een ziet het als de groene longen van de stad, de ander ziet het als hinderpalen die bladeren strooien en het licht uit hun huis houden. Beide partijen zien wel dat er iets moet gebeuren als de wortels de straat of stoep beschadigen of als boomwortels de waterafvoer beschadigen. Op het moment dat de gemeente aankondigt 600 platanen te gaan kappen omdat de wortels van de bomen er onder andere voor zorgen dat de stoeptegels omhoog worden gedrukt, ontstaan heftige verschillen van mening. Sommige bewoners willen dat de bomen juist blijven omdat de wijk anders een kale aanblik krijgt, andere zijn blij omdat ze al langere tijd overlast ondervinden.

Als ambtenaar heb je dan al snel te maken met veel verschillende krachten. De hele buurt kijkt mee, de buurt is verdeeld en er is niet een wijkorganisatie die de diverse meningen vertegenwoordigt. Om als gemeente verder te kunnen heb je feiten nodig: wat is er precies met welke boom? Is kap nodig of zijn er alternatieven? Daarvoor is contact nodig met mensen die daar goed zicht op hebben, je moet informatie en kennis ophalen. Daarvoor heb je een goed netwerk nodig, want je kunt er naar kijken als landschapkenner, als boomkenner, als kenner van bebouwing en groen. Maar je moet ook subjectieve meningen ophalen: welke bomen zijn belangrijk, zijn ze allemaal even belangrijk voor de ene groep en even lastig voor de andere groep of zijn er verschillen?

Vervolgens heb je vertrouwen nodig, want overlast is niet altijd objectief vast te stellen. Vertrouwen is gekoppeld aan je persoon, maar ook aan de gemeente. Als mensen slechte ervaringen hebben, werkt dat door in de contacten nu.

Als snel merk je dat je niet beoordeeld wordt op je integriteit en kennis als ambtenaar, maar op de vraag hoe je al die kennis kunt ophalen en tot een oplossing kunt komen. Om te kunnen besluiten moet je je netwerk kunnen aanspreken.

Je bent zo sterk als je netwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *