Negeren van toeval

Natuurlijk kun je bij ziekten hygiëneregels volgen om te voorkomen dat je de ziekte krijgt of vaccineren, maar je hebt niet alles in de hand. Toeval bestaat toevallig echt! Ook in bedrijfsprocessen!

Mensen zoeken verklaringen voor ziekten die hen overkomen, zoeken naar hun eigen falen of verwijzen naar een strijd tegen kanker die ze niet volhielden. Het was echter niet zo dat ze te weinig positief dachten, ze hadden gewoon pech.

Zo gaat dat ook in organisaties. Natuurlijk kunnen we veel sturen met rationele besluitvorming. Toch blijven er toevalligheden. Succes of falen kan dus ook gewoon botte pech of puur geluk zijn. Om te weten of onze manier van werken de goede invloed heeft zouden we dezelfde ingreep bij meerdere organisaties moeten toepassen. Zo komen best practices prominent in de belangstelling te staan. Niet altijd is zeker of het wel een best practice is. Niet altijd is zeker dat een ingreep die vaak werkte ook echt werkt.

Het succes kan gewoon toeval zijn geweest. Het kan ook zijn dat de mensen die de ingreep hanteerden heel enthousiaste experimenteerders waren. Maar in de handen van mensen die gewoon doen wat het protocol zegt kan het mislukken. De mensen waren dan het succes en niet de ingreep. De mensen die de ingreep bedachten willen dat niet accepteren.

Er is een onderzoek waaruit blijkt dat het verven van de afdeling net zo goed werkt voor de productiviteit als het invoeren van de nieuwste management-hype. De aandacht voor het personeel (“welke kleur wil je?” Of “hoe kun je werken volgens deze nieuwe managementregels”) werkt verhogend voor de productiviteit. Iemand die de nieuwe methode bedacht kan moeilijk accepteren dat zijn methode niet de aanleiding is voor de verbetering, maar dat hij toevallig iets gebruikte (aandacht) dat het resultaat veroorzaakte.

Daarom zeggen financiële planners altijd dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst zijn. Als er vaak in de maand november een stijging was van aandelenkoersen, moet je er rekening mee houden dat dat toevallig een keer niet zo is. Iemand die gedurende lange tijd goede resultaten behaalde op de beurs, kan gewoon geluk hebben gehad.

Iemand die rookte, veel olijfolie gebruikte en honderd werd kan puur geluk hebben gehad. De combinatie van roken en olijfolie helpt niet om honderd te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *