Overhandiging eerste exemplaar “Zelf besluiten”

aanbieding BM UTrechtVandaag woensdag 22 maart 2017 overhandigde Hein Albeda  op het stadskantoor het eerste exemplaar van het boek “Zelf besluiten in organisaties en netwerken” aan burgemeester Jan van Zanen van Utrecht.

Hein Albeda gaf aan dat de titel van het collegeakkoord “Utrecht maken we samen” hem aanspreekt. Dat past bij de huidige tijd van mondige burgers. Het betekent ook dat de politiek niet meer van  bovenaf zaken kan opleggen, maar dat er meer ruimte komt voor ambtenaren om aan te sluiten bij initiatieven en wensen van bewoners. Vroeger besliste de politieke leiding alles, nu geven zelfstandiger werkende ambtenaren samen met anderen de stad vorm nadat de politiek algemene kaders heeft gegeven. “Dat is helemaal niet gemakkelijk, want hoe doe je dat dan als ambtenaar? Daarom schreef ik dit boek

Burgemeester Van Zanen gaf aan dat de politiek en de gemeente ook veel kunnen overlaten aan bewoners. “Als burgemeester kun je niet alles. En veel Utrechters kunnen juist heel goed zelf de zaken regelen. Het is ook niet te doen om overal als bestuur bij betrokken te worden. Ik wil het liefst bijdragen in de wijken waar mensen het minder goed zelf kunnen. Voor groepen die het heel goed zelf kunnen moeten we geen hindermacht zijn, maar in buurten waar mensen het niet kunnen moeten we vertrouwen winnen.” Hein Albeda gaf aan dat het daar juist belangrijk is om mensen waar de buurt wel vertrouwen in heeft te betrekken bij de besluiten.

Het boekt “Zelf besluiten” helpt te komen tot betere besluiten. Het is geschreven speciaal voor mensen die vaker dan vroeger samen besluiten moeten nemen en het niet meer aan de baas over willen laten om te besluiten. Hein Albeda bouwt in het boek op zijn ervaring als consultant die hij bij woningcorporaties en gemeenten opdeed. In het boek komt de gemeente Utrecht ook aan de orde.

Het boek is te bestellen op www.boekenbestellen.nl en bij erkende boekhandels. Presentatie bijwonen op 7 april in Utrecht Leidsche Rijn? Klik hier om je op te geven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *