Analyses zijn zelden doorslaggevend

Stel je voor. Twee groepen studenten met tegengestelde mening over de doodstraf worden samengevoegd. De ene groep is voor de doodstraf en denkt dat het criminaliteit vermindert, de andere groep is tegen de doodstraf en denkt dat het niets doet om criminaliteit te verminderen. Beide groepen gebruiken dus rationele in plaats van morele argumenten. De samengevoegde groepen krijgen twee studies te lezen. Eén stelt dat de doodstraf criminaliteit vermindert, de andere juist niet.  Wat gebeurt er? Lees verder “Analyses zijn zelden doorslaggevend”

Training Vaardig zelf besluiten in netwerken en organisaties

Nieuwe training: Vaardig zelf besluiten voor projectleiders en beleidsmedewerkers die meer vrijheid krijgen om zelf te besluiten binnen kaders, maar wel voor complexere vraagstukken staan.

De top kan niet meer besluiten. Maar kan de basis het dan wel? Om ruimte te geven aan de vitale samenleving, voor actief burgerschap, moeten medewerkers wel in staat zijn om zelf besluiten te nemen. Medewerkers kunnen beter en sneller inspelen op problemen uit de praktijk als ze meer ruimte krijgen om binnen vastgestelde kaders zelf te besluiten.

(pdf-folder hier)