Denkfouten

Voorkom dat je je later op je kop slaat voor je stomme fout! Ik zet een paar belangrijke denkfouten op een rij.

1. Beperkte keuze: de neiging je keuzevrijheid te beperken door een besluit te zien als: doe ik het, of doe ik het niet? Zie de casus de aandelenverkoper

2. Zoeken naar bevestiging: we zoeken liever naar informatie die onze vermoedens bevestigt. Het is moeilijk te erkennen dat je ergens fout zit.

3. Vertroebeling: door emoties hebben we geen goed beeld van de mogelijkheden.  Het is belangrijk je eigen emotie te zien. Zie de casus de pingpongbal.

4. Verliesaversie: we hebben zo’n hekel aan het nemen van verlies dat we die optie te snel verwerpen. Zie hier een voorbeeld hoe een medewerker een bank ten val bracht.

5. Risicokeuze: we gaan slecht om met risico’s. Risico’s op gebeurtenissen die zich zelden of nooit hebben voorgedaan schatten we in als onwaarschijnlijk. Vervolgens kiezen we ervoor om dat risico niet te verkennen. Ook: Iets wat we ons herinneren achten we aannemelijker dan iets wat we nooit gehoord hebben.

6. Zelfoverschatting: je hebt vaker met dit bijltje gehakt en denkt het inmiddels goed te kunnen.

7. Zelfonderschatting: als iedereen het ermee eens is, zal ik het wel bij het verkeerde eind hebben.

Wat al deze denkfouten gemeen hebben is dat we het probleem en de mogelijke opties niet goed verkennen. Daardoor kunnen we ook geen goed besluit nemen.

Welke denkfouten kom jij tegen? Stem hier

Volg ons op twitter en facebook

Twitter facebook