Beschikbaarheids-vooroordeel

Nederlanders schatten het aantal; moslims in Nederland stelselmatig te hoog in op 20% van de bevolking. Daarmee schatten ze het aantal moslims 4 a 5 keer zo hoog als het werkelijke aantal. Die inschattingsfout maken ook andere Europeanen. De fout wordt gemaakt sinds er meer berichten in de krant staan over problemen met integratie en vluchtelingen.

Ook de tevredenheid van ouderen in verpleeghuizen wordt niet goed ingeschat. Je kunt er maar beter nooit in terecht komen, want je wordt er slecht behandeld en er zijn veel pesterijen. De cijfers zeggen opnieuw iets anders. Bewoners zijn redelijk tevreden, over de autonomie, de privacy en hun veiligheid. Zelfs zegt 6 op de tien bewoners zich (zeer) gelukkig te voelen.

Het is een voorbeeld van het “beschikbaarheidsvooroordeel”. We lezen veel in kranten en zien op TV over moslims, dus denken dat er veel meer moslims in Nederland zijn. De term tsunami is er ingebrand, zonder dat we de cijfers begrijpen en kennen. We lezen over misstanden in verpleeghuizen en nooit over bewoners die er prettig wonen. Juist die dramatische verhalen maken indruk en al snel schatten we de problemen rond verpleeghuizen veel groter in dan ze in werkelijkheid zijn.

Bij besluiten nemen hoort dan ook altijd een goede informatieverzameling. Verken het probleem en zorg voor goede informatie vóórdat je het probleem overschat op basis van je beschikbaarheidsvooroordeel.