7 principes

Wat is er nodig om als “gewone” medewerker in een organisatie beter te kunnen besluiten? Je wil voorkomen dat besluiten niet goed zijn doordat belangentegenstrijdigheden niet gezien zijn of uitvoeringsproblemen genegeerd. Maar je bent niet de baas. Je wilt dat mensen ruimte hebben om zaken met anderen in te vullen. Je wil dat mensen het nut zien van het besluit, ook een besluit volgens de VIP-methode. Werk dan vanuit deze 7 principes.  

Het gaat om zeven principes die je met je werk hanteert. Deze zeven principes blijken vooral nuttig als je goede besluiten wilt nemen terwijl je niet de macht hebt om mensen te dwingen te doen wat jij wilt. Ze zijn ook handig als je wèl de baas bent. Dit zijn de zeven principes:

  1. Zie je organisatie en netwerk als groep vrijwilligers
  2. Start met “wie” (is betrokken) in plaats van “wat” (is het probleem)
  3. Stel het doel centraal, niet het middel
  4. Denk in wederzijdse hulp en afhankelijkheid
  5. Gebruik LSD: luisteren, samenvatten doorvragen
  6. Zoek dekking (in je organisatie)
  7. Kies voor subsidiariteit

Weet jij principes uit jouw praktijkervaring die in dit rijtje passen? Laat het mij weten!