Analyses zijn zelden doorslaggevend

Stel je voor. Twee groepen studenten met tegengestelde mening over de doodstraf worden samengevoegd. De ene groep is voor de doodstraf en denkt dat het criminaliteit vermindert, de andere groep is tegen de doodstraf en denkt dat het niets doet om criminaliteit te verminderen. Beide groepen gebruiken dus rationele in plaats van morele argumenten. De samengevoegde groepen krijgen twee studies te lezen. Eén stelt dat de doodstraf criminaliteit vermindert, de andere juist niet.  Wat gebeurt er? Lees verder “Analyses zijn zelden doorslaggevend”

Training Vaardig zelf besluiten in netwerken en organisaties

Nieuwe training: Vaardig zelf besluiten voor projectleiders en beleidsmedewerkers die meer vrijheid krijgen om zelf te besluiten binnen kaders, maar wel voor complexere vraagstukken staan.

De top kan niet meer besluiten. Maar kan de basis het dan wel? Om ruimte te geven aan de vitale samenleving, voor actief burgerschap, moeten medewerkers wel in staat zijn om zelf besluiten te nemen. Medewerkers kunnen beter en sneller inspelen op problemen uit de praktijk als ze meer ruimte krijgen om binnen vastgestelde kaders zelf te besluiten.

(pdf-folder hier)

Beter proces belangrijker dan betere analyse

Wetenschappers Lovallo en Sibony analyseerden meer dan 1000 beslissingen binnen bedrijven. Het ging om belangrijke beslissingen gebaseerd op uitgebreide analyses. Naast de analyses die gemaakt waren, keken ze naar het proces dat gevolgd was, ze noemen het zelf de softere kant van besluiten. Hadden ze onzekerheden bediscussieerd? Hadden ze tegengestelde perspectieven meegewogen? Hadden ze meer mensen betrokken vanuit een diverse achtergrond?

Wat was het belangrijkst? Lees verder “Beter proces belangrijker dan betere analyse”

Leren door evalueren met 7 vragen

Bij evaluaties kijk je terug naar wat is bereikt met bijvoorbeeld het invoeren van een besluit. Bedenk dat je bij je besluit veel mensen betrokken hebt. Die zijn benieuwd hoe het uitpakt. Als je daar aandacht voor hebt, zijn ze de volgende keer weer bereid mee te denken, ook als er zaken minder goed gingen! Gingen er dingen fout? Dan toon je dat je daar niet je ogen voor sluit. Ging het goed? Dan is dat een moment om te vieren.  Lees verder “Leren door evalueren met 7 vragen”

Je bent zo sterk als je netwerk

Als je voor de publieke zaak werkt, merk je al snel dat je rekening moet houden met heel veel verschillende krachten. De politiek, de managers, maar natuurlijk ook bewoners, klanten, bedrijven: iedereen heeft een beetje invloed, niemand beslist alles. De politiek kan bepaalde doelen vaststellen en aangeven binnen welke kaders je moet werken. Bijvoorbeeld het kappen van bomen! Lees verder “Je bent zo sterk als je netwerk”

Besluitgeput

Ken je dat? Je was gestart met een dieet, wilde gezonder eten met meer fruit, minder suiker en minder zoet. Maar dan laat op de avond krijg je trek, je ziet wat knabbels liggen en bijna zonder na te denken trap je er weer in. Laat in de avond hebben mensen meer moeite om een rationeel besluit te nemen over snoepen dan midden op de dag. Lees verder “Besluitgeput”