Trek nooit de beslissing van je baas in twijfel, maar … 3 tips

Bazen hebben misschien graag gelijk en horen niet altijd even graag jouw bedenkingen. Sommige bazen beginnen met liefde te luisteren als je hen zegt dat ze bullshit verkopen, maar de meeste niet. Daarom vraagt het tegen een belangrijke beslissing van je baas ingaan wel wat voorbereiding en aandacht. Drie  tips om bij onenigheid met je baas beiden te laten winnen.  

 1. Ken alle feiten
  Elk besluit vraagt een VIP-voorbereiding: verkennen van het probleem, informatie verzamelen en tot een goede probleemstelling komen. Misschien weet de baas andere dingen dan jij en zitten er redeneringen achter die jij niet kent of begrijpt. Ligt er negatief financieel nieuws aan ten grondslag of veranderde wetgeving, of andere redenen die jij niet kent. Vraag naar de achterliggende argumenten voor de beslissing. Zoek uit wat het doel ervan is en welke harde bewijzen en welke aannames er zijn gemaakt. Ligt jouw verzet in de verkenning, de informatie of de probleemstelling? Wat de organisatie wil bereiken is nodig om te weten waarom de organisatie iets wil gaan doen.
 2. Maak een plan
  Vast onderdeel van het plan is wat veel mensen overslaan: Weet wat goed is aan het voorstel van je baas. Probeer dat je behouden en maak duidelijk dat je dat behoudt. Vraag in je netwerk aan mensen die je kent en vertrouwt of ze nog iets aan je plan kunnen toevoegen of verbeteren. Maak zichtbaar voor iedereen dat je het idee van je baas wilt verbeteren. Ga niet mee in gemakkelijke negatieve oordelen, als je je baas wilt ondermijnen trek jij aan het kortste eind. Maar al te vaak merk je dat je eigen motieven hebt: omdat je er door geraakt wordt en jouw plaats ter discussie staat of omdat je het gevoel hebt dat je gepasseerd bent.
 3. Leg je plan voor aan je baas
  Begin niet je baas te confronteren op een grote bijeenkomst zodat hij of zij de angst heeft publiekelijk af te gaan. Leg je plan op nhet juiste moment voor en zorg dat niemand gezichtsverlies lijdt. Begin met de voordelen van het plan en ga alleen dieper in op de details als dat echt nodig is, of als je baas daar om vraagt. Zorg dat je de aandacht houdt op de positieve boodschap dat je de goede punten hebt behouden en het plan van je baas verbetert. Vermijd gelijkhebberigheid, dus let op je eigen motieven.

Nu heb je kans om gelijk te krijgen. Zo niet? Dan is er geen man over boord.

 1. Zie onenigheid als een kans
  Iedereen is het weleens oneens met de baas. Misschien krijg je gelijk, misschien niet. Door niet te blijven zeuren, maar verbetering voor te stellen toon je je creativiteit en degelijkheid. Ook als je niet gelijk krijgt zal je er in de toekomst van profiteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *